ایده های نو

انکوباتورها و توسعه کارآفرینی در ایران
نویسنده : الهام-حورا - ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
 

چکیده

در سیر تکاملی طبیعی جوامع، دانشگاهها و صنایع از رشد قابل توجهی برخوردار شده اند بهنحوی که امروزه به جرئت میتوان گفت بخش اعظم سرمایههای جوامع اعم از نیروی انسانی و منابع مالی در این دو بخش متمرکز شده است. با پیشرفت روزافزون علوم و صنایع فاصله این دو نهاد پایهای جوامع نیز روز به روز بیشتر می شود. کاهش فاصله علم و صنعت از یک سو و کاستن از هزینههای تحقیقات مربوط به تجاریسازی از سوی دیگر، جوامع بشری را در دهه اخیر به سوی استفاده از ابزارهای جدیدی به نام انکوباتورها سوق داده است. در این مقاله سعی بر آن است تا با بیان مفاهیم انکوباتورها، سیر تکاملی آنها، کارکردها و انواع آن به بررسی نقش فزاینده آنها در نظام آموزشی ایران، عملکردشان در تجاریسازی یافته های تحقیقاتی با فرایند از آزمایشگاه تا بازار، کمک به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای ورود به بازار کار و رفع معضل اشتغال بپردازیم.

مقدمه
یکی از مکانیسمهایی که برای بیش از دو دهه بهمنظور پرورش سازمانهای کوچک و کمک به رشد کارآفرینی در کشورهای توسعهیافته و اخیراً در حال توسعه به کار گرفته شده، پیادهسازی انکوباتورها است. کسب و کارهای جدید از شرکتهای نوپایی آغاز میشوند که خدمات و کالاهای جدیدی را به بازار رقابتی عرضه میکنند و با نام بنگاههای کوچک و متوسط شناخته میشوند. امروزه نقش بنگاههای کوچک و متوسط در رشد و توسعه کشورها در سراسر جهان شناخته شده است و در نتایج مطالعات، تحقیقات و گزارشهای رسانههای گوناگون بر آن تأکید میشود. از طرف دیگر، کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان، مبحثی است که در ارتباط تنگاتنگ با بنگاههای کوچک و متوسط مطرح میشود. ارتباط کارآفرینی با بنگاههای کوچک و متوسط، مسائل دیگری مانند توسعه و اشتغالزایی را تحت­الشعاع قرار میدهد، بنگاههای کوچک و متوسط در سلامت اقتصادی هر کشوری نقش حیاتی ایفا کرده و حمایت از آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است[8]. ۲
۱-شکل گیری انکوباتورها
۲-خدمات انکوباتورها
۳-طبقه بندی انکوباتورها
۵-فرآوری تجاری
۶-چرخه حیات سازمان ها
-۷تاثیر انکوباتورها بر تجاری سازی
۸-راهکارهای حمایتی دولت از انکوباتورها

انکوباتور چیست؟
انکوباتور از نظر لغوی، نام دستگاهی است که گرمای لازم را برای تبدیل تخم به جوجه فرآهم آورده و نوزادانی را که زودتر از موعد مقرر به دنیا آمدهاند، به رشد لازم میرساند. حال در اینجا این پرسش مطرح میشود که با توجه به این تعریف، انکوباتور چه ارتباطی با تجارت و کسب و کار میتواند داشته باشد؟ به طور معمول وقتی پرسیده میشود که یک انکوباتور تجاری- صنعتی چیست؟، باید گفت اتفاقی که برای بچهها یا تخممرغها در یک دستگاه انکوباتور میافتد، در یک انکوباتور تجاری برای ایدهها و فکرهای کارآفرینانه رخ می­دهد. یک انکوباتور یا مرکز رشد مجموعهای متشکل از یک یا چند ساختمان است که واحدهای تحقیقاتی نوپا نظیر هستههای تحقیقاتی دانشگاهی، شرکتهای تحقیقاتی خصوصی و مراکز تحقیق و توسعه صنایع و سازمانهای اجرایی بهصورت موقت در آن مستقر و از خدمات پشتیبانی دایر شده در این مرکز، بهرهمند میشوند. هر انکوباتور متشکل از چند واحد تجاری کوچک (عمدتاً بین 10 تا 50 واحد) است که این واحدها:
! به طور معمول از یک فضای مشترک استفاده میکنند؛
! خدمات و امکانات ارائه شده با اجاره بهای اندک و قابل تغییر در اختیار کارآفرینان قرار میگیرند؛
! سرویس مشاورهای و آموزشی کامل و در محل به صورت رایگان و با هزینه بسیار اندک در اختیار آنهاست؛
! فضای کلی انکوباتورها بر تحقیق، نوآوری و افزایش قدرت رقابت در صنایع تکیه دارد؛
! انکوباتورها مشوق شکلگیری و تجاریکردن ایدههای خلاق و نوآور هستند؛
! بخشهای دولتی (دانشگاهی و صنعتی) و خصوصی در ساماندهی و مدیریت انکوباتورها حضور دارند[10].
باتوجه به تعریف کارآفرینی که عبارت است از «انجام هر فعالیتی که به آفرینش کار و ایجاد ارزش افزوده در سرمایه یا تولید و عرضه هر گونه کالا یا خدمات جدید منجر شود.» شرکتهای کارآفرین نیز خدمت جدیدی اعم از کالا، خدمات یا محصول را عرضه می کنند. این شرکتها زمانی از این طریق در بازار ایجاد اشتغال و ارزش افزوده میکنند، که هیچ یک از شرکتهای موجود چنین ارزشی را ایجاد نکرده باشند.
اما آیا سازمان کارآفرین در بدو ورود خود به بازار رقابتی توانایی پایداری و نیز معرفی محصول خود را دارد؟ مراکز رشد یا انکوباتورها ابزاری مناسب برای جذب کارآفرینان محسوب میشوند. این مراکز دارای ساختاری منعطف بوده که خدمات موردنیاز کسب و کارهای کوچک را در یک فضای پویا در طول سالهای ابتدایی حیات آنها تأمین میکنند و با در اختیار قرار دادن امکانات و خدمات مورد نیاز، هزینههای اولیه برای ایجاد یک حرفه را کاهش داده و با ارائه مشاورههای مدیریتی و حقوقی ضعف شرکتها را جبران میکنند. به عبارت دیگر، هدف اصلی مراکز رشد کمک به ایجاد شرکتها و مؤسسات توسط افراد نوآور و کارآفرین است به نحوی که بتوانند با ریسک کمتر به موفقیت دستیافته و در بازار آزاد و بین المللی به رقابت بپردازند[5],[7].
بقیه در ادامه مطلب ...
 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
کارآفرینی کودکان در آمریکا
نویسنده : الهام-حورا - ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٧
 
تحقیق‌ حاضر در مورد کارآفرینی‌ کودکان‌ در امریکا اجرا شده‌ است‌. وضعیت‌ به‌ گونه‌یی‌ بود که‌ کودکان‌ امریکایی‌ با دیدن‌ پدران‌ خویش‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌ اند که‌ نظام‌ کارگری‌ و کارفرمایی‌ باعث‌ ایجاد فشار عظیمی‌ بر روی‌ آنها خواهد شد در واقع‌ پیروی‌ از یک‌ شخص‌ و یک‌ رئیس‌ باعث‌ از بین‌ رفتن‌ نیروی‌ خلاقیت‌ و ابتکار در انسان‌ می‌شود. آنها به‌ وضوح‌ می‌دیدند که‌ پدرانشان‌ صرفا مطیع‌ و فرمانبردار هستند و نیروی‌ ایده‌زایی‌ و خلاقیت‌ در اثر این‌ دستورات‌ یکجانبه‌ از طرف‌ کارفرما از میان‌ رفته‌ است‌. در واقع‌ این‌ فرزندان‌ علی‌رغم‌ سن‌ پایین‌ نوعی‌ دموکراسی‌ سازمانی‌ و سلسله‌ مراتب‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ و معین‌ را درک‌ می‌کردند و این‌ فرآیند به‌ خوبی‌ برای‌ آنها قابل‌ لمس‌ بود. از طرف‌ دیگر آنها به‌ خوبی‌ دانستند که‌ احساسات‌ آنان‌، تفکر آنان‌، رسالت‌ وجودی‌ و استراتژی‌ آنها با پدران‌ خویش‌ متفاوت‌ است‌. آنها دیگر نه‌ می‌توانستند و نه‌ می‌خواستند که‌ مطیع‌ یک‌ شخص‌ باشند.
دیگر برای‌ این‌ فرزندان‌ جوان‌ ‌ اسیر قیود سازمانی‌ شدن‌ و در بند تصمیمات‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ امری‌ نامتجانس‌ و ناملموس‌ با ویژگی‌های‌ شخصیتی‌ آنها بود.

شخصیت‌ کودکان‌ امروز شخصیتی‌ بود مبتنی‌ بر روحیاتی‌ خلاق‌، نوآور و به‌ عبارتی‌ دیگر کارآفرین‌، اینها ویژگی‌هایی‌ بود که‌ حداقل‌ به‌ صورت‌ بالقوه‌ در شخصیت‌ کودکان‌ امروز و بزرگان‌ فردا قرار دارد. آنها دیگر نمی‌توانستند و نمی‌توانند و نخواهند توانست‌ که‌ سایه‌ یک‌ رهبر را بالای‌ سر خود احساس‌ نمایند. آنها خود می‌خواهند رئیس‌ خود باشند، کارشان‌ را خود ایجاد نمایند، طرحشان‌ را خود پیاده‌ کنند و به‌ عبارت‌ بهتر یک‌ کارآفرین‌ موفق‌ باشند. در این‌ راستا و در جهت‌ اجرای‌ چنین‌ تفکراتی‌ و به‌ کارگیری‌ چنین‌ خصوصیات‌ سودمندی‌ یک‌ تحقیق‌ و مطالعه‌ میدانی‌ در امریکا اجرا شد. در واقع‌ این‌ تحقیق‌ در فضایی‌ در امریکا فراهم‌ می‌شد که‌ افراد بتوانند به‌ طریق‌ اجرایی‌ و کاربردی‌ این‌ خصوصیات‌ بالقوه‌ خویش‌ را به‌ عرصه‌ حضور رسانند . لذا برنامه‌ای با عنوان Minisociety یا جامعه کوچک در برخی مدارس‌ آمریکا اجرا شد. هدف‌ این‌ برنامه‌ آموزش‌ کارآفرینی‌ به‌ لحاظ‌ عملی‌ و جنبه‌ اجرایی‌ آن‌ برای‌ کودکان‌ بین 8 تا 16 سال بود. به‌ طور عمده‌ اهداف‌ این‌ پروژه‌ را می‌توان‌ در سه‌ قالب‌ زیر عنوان‌ نمود :
1. تدارک‌ و آماده‌سازی‌ کودکان‌ در بهره‌برداری‌ از فرصت‌های‌ محیطی‌ و زمینه‌های‌ کارآفرینی‌ .
2. آموزش‌ مفاهیم‌ کارآفرینی‌ از جنبه‌ عملی‌ .
3. ترکیب‌ و ادغام‌ مباحث‌ کارآفرینی‌ با دیگر موضوعاتی‌ نظیر: ریاضیات‌، علوم‌ اجتماعی‌، حل‌ مساله‌، یادگیری‌ گروهی‌ و تفکر در شرایط‌ بحرانی‌ .
اما محور جنبه‌های‌ عملی‌ این‌ پروژه‌ بدین‌ صورت‌ بود که‌ دسته‌های‌ پنج‌ نفره‌یی‌ از کودکان‌ با انتخاب‌ یک‌ نام‌ و یک‌ پرچم‌ کشور مورد نظر خود را گزینش‌ می‌کردند. در مرحله‌ بعد این‌ کودکان‌ در قالب‌ شورای‌ رهبری‌ آن‌ جامعه‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ و تصمیم‌گیری‌ در جهت‌ هدایت‌ جامعه‌ می‌پرداختند، به‌ عنوان‌ مثال‌، کودکان‌ نیرو‌های‌ مورد نظر خود را جهت‌ همکاری‌ از طریق‌ مصاحبه‌ها، آزمون‌های‌ استخدامی‌ و سایر موارد این‌ چنینی‌ که‌ خود ایجاد می‌کردند انتخاب‌ می‌نمودند. در نمونه‌های‌ دیگر، کودکان‌ با شناخت‌ از فرصت‌های‌ موجود به‌ ایجاد کسب‌ و کارهای‌ مطلوب‌ جهت‌ تولید کالاها و خدمات‌ مورد نظر برای‌ شهروندان‌ مجازی‌ خود می‌پرداختند. علت‌ لفظ‌ مجازی‌ به‌ این‌ سبب‌ است‌ که‌ تمامی‌ این‌ موارد از طریق‌ نرم‌افزارهای‌ خاص‌ کامپیوتری‌ اجرا می‌شد. در واقع‌ به‌ صورت‌ واقعی‌ هیچ‌ شهروند و یا هیچ‌ کارمندی‌ به‌ غیر از همان‌ پنج‌ نفری‌ که‌ به‌ عنوان‌ شورای‌ رهبری‌ یا انجمن‌ تصمیم‌گیری‌ ایفای‌ نقش‌ می‌کردند وجود نداشت‌. در واقع‌ این‌ برنامه‌یی‌ بود که‌ به‌ کمک‌ آن‌ کودکان‌ می‌توانستند قوانین‌، الگوهای‌ رفتاری‌ و کاربردی‌، مهارت‌های‌ خاص‌ تصمیم‌گیری‌ و سایر مواردی‌ که‌ در دنیای‌ واقعی‌ نمادهای‌ حقیقی‌ آن‌ وجود دارد بشناسند. و به‌ نوعی‌ زمینه‌ اصلی‌ جهت‌ رشد و شکوفایی‌ استعدادهای‌ بالقوه‌ آنان‌ و تبدیل‌شان‌ به‌ فرصت‌های‌ ترقی‌ و پیشرفت‌ فراهم‌ آید .
موارد اجرایی‌
این‌ دوره‌ها عمدا در طی‌ ده‌ هفته‌ و در ده‌ الی‌ چهارده‌ جلسه‌ برگزار می‌شد. زمان‌ برگزاری‌ این‌ کلاس‌ها در روزهای‌ جمعه‌ ازساعت 9 تا 12 ظهر بود. نکته‌ اصلی‌ که‌ در این‌ راستا باید توجه‌ زیادی‌ به‌ آن‌ مبذول‌ داشت‌ این‌ است‌ که‌ طول‌ این‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ باید در حد ایده‌آل‌ و مناسب‌ باشد. به‌ عبارت‌ بهتر کوتاهی‌ این‌ دوره‌ها سبب‌ از دست‌ رفتن‌ این‌ آموخته‌ها در مدت‌ کوتاهی‌ خواهد شد همان‌طور که‌ افزایش‌ بیش‌ از حد زمان‌ این‌ دوره‌ها نوعی‌ کسالت‌ و بی‌میلی‌ را در افراد ایجاد می‌کند چرا که‌ محرک‌ و برنامه‌ برای‌ آنها بیش‌ از حد طولانی‌ می‌شود .
ـ نظرات‌ برخی‌ از افراد در مورد این‌ دوره‌ها مدیر اجرایی‌ پروژه‌: اثربخشی‌ این‌ دوره‌ به‌ گونه‌یی‌ بود که‌ هیچ‌گاه‌ نمی‌توانستیم‌ بدون‌ وجود این‌ دوره‌ها حتی‌ به‌ نقطه‌ آغازین‌ آنها نیز دست‌ یابیم‌ .
یکی‌ از کارکنان‌ : عشق‌ و علاقه‌ بچه‌ها به این‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ است‌. آنها دیگر از خرید و فروش‌ دست‌ بر نمی‌دارند .
یکی‌ دیگر از کارمندان Minisociety‌برنامه‌یی‌ است‌ که‌ علاوه‌ بر آنکه‌ می‌تواند آموزه‌های‌ زیادی‌ را در زمینه‌های‌ کسب‌ و کار، تصمیم‌گیری‌، خرید و فروش‌ به‌ بچه‌های‌ ما انتقال‌ دهد نوعی‌ برنامه‌ تفریحی‌ و سرگرمی‌ نیز است‌ .
مادر یک‌ پسر یازده‌ ساله‌: من‌ هیچ‌گاه‌ نمی‌توانستم‌ فرزندم‌ را جهت‌ کارهای‌ گروهی‌ و به‌ طور کلی‌ تصمیم‌گیری‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ حرکت‌ دهم‌ اما در حال‌ حاضر و بعد از طی‌ این‌ دوره‌ وضع‌ به‌ گونه‌یی‌ شده‌ است‌ که‌ من‌ دیگر جلوی‌ او را نمی‌توانم‌ بگیرم‌. پسرم‌ همواره‌ در مورد چگونگی‌ راه‌اندازی‌ یک‌ کسب‌ و کار جدید و فروش‌ محصول‌ به‌ همراه‌ سایر دوستانش‌ از من‌ سوؤالاتی‌ می‌کند .
نحوه ارزیابی کارایی دوره هایMinisocieaty
جهت‌ ارزیابی‌ راندمان‌ و بازدهی‌ این‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ دو دوره‌ تست‌ سنجش‌ وضعیت‌ از کودکان‌ به‌ عمل‌ آمد به‌ طوری‌ که‌ تست‌ اول‌ قبل‌ از اجرای‌ این‌ پروژه‌ و تست‌ دوم‌ بعد از اجرای‌ آن‌ بود. در تستی‌ که‌ قبل‌ از اجرای‌ این‌ پروژه‌ انجام‌ شد تنها 27 درصد از کسانی‌ که‌ تمایل‌ به‌ شرکت‌ در این‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ را داشتند از اصول‌ و مفاهیم‌ کسب‌ و کار و کارآفرینی‌ اطلاعات‌ داشتند. اما در تست‌ دوم‌ که‌ بعد از این‌ دوره‌ انجام‌ شد وضع‌ به‌ گونه‌یی‌ دیگر بود .
اکنون 93 درصد از افرادی‌ که‌ در این‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ شرکت‌ کرده‌ بودند به‌ خوبی‌ اصول‌ و مفاهیم‌ کسب‌ و کار و کارآفرینی‌ را درک‌ می‌کردند. ضمن‌ اینکه‌ طبق‌ گفته‌ والدین‌ این‌ کودکان‌ علاوه‌ بر پرورش‌ سطح‌ نبوغ‌ و آگاهی‌ فرزندان‌ آنان‌ در زمینه‌ کسب‌ و کار آنها اکنون‌ مفاهیم‌ درسی‌ خود را نیز بهتر درک‌ می‌کردند و این‌ بالواقع‌ یکی‌ از شگفتی‌های‌ این‌ دوره‌ آموزشی‌ بود. اما در مورد نحوه‌ و استاندارد ارزیابی‌ کارآیی‌ این‌ پروژه‌ باید بگوییم‌ که‌ تست‌های‌ آموزشی‌ با مدل‌های‌ صددرصد علمی‌ و از طریق‌ نرم‌افزارهای‌ کامپیوتری‌ اجرا می‌شد و این‌ امر به‌ خوبی‌ می‌تواند بازگوی‌ کیفیت‌ بالایی‌ این‌ دوره‌ها باشد .

ـ نکات‌ مهم‌ :
برخی‌ از مهمترین‌ نکات‌ که‌ در راستای‌ تهیه‌ و اجرای‌ این‌ پروژه‌های‌ آموزشی‌ کارآفرینی‌ کودک‌ باید مدنظر قرار داد به‌ قرار زیر است‌ :
1. از مهمترین‌ مواردی‌ که‌ باید به‌ آن‌ توجه‌ اساسی‌ نمود، وجود دوره‌های‌ آموزشی‌ جهت‌ ارتقای‌ سطح‌ فنی‌ و به‌ روز کردن‌ برای‌ معلمین‌ است‌. به‌ عبارت‌ بهتر همان‌گونه‌ که‌ ما از طریق‌ این‌ پروژه‌های‌ آموزشی‌ می‌خواهیم‌ توانایی‌ کودکان‌ را ارتقا دهیم‌ و بتوانیم‌ استعدادهای‌ بالقوه‌ آنان‌ را به‌ کارگیریم‌ ضروری‌ است‌ که‌ معلمین‌ و اساتید ما نیز آگاهی‌ از وجود و انتقال‌ چنین‌ مفاهیمی‌ را داشته‌ باشند. پس‌ ضروری‌ می‌نماید جهت‌ اجرای‌ بهتر و موثرتر و به‌ روزتر کردن‌ این‌ دوره‌های‌
آموزشی‌، معلمین‌ و اساتید ما نیز با فرصت‌های‌ جدید، آشنا شوند .
2. بدون‌ شک‌، تمام‌ کودکانی‌ که‌ در این‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ قصد شرکت‌ کردن‌ و آموزش‌ دیدن‌ را دارند از نظر سطح‌ نبوغ‌ و استعداد در یک‌ اندازه‌ نیستند لذا ضروری‌ است‌ که‌ با توجه‌ به‌ سطوح‌ مختلف‌ یادگیری‌ دانش‌آموزان‌ دوره‌های‌ جداگانه‌یی‌ برای‌ آنها فراهم‌ شود. به‌ عبارت‌ بهتر این‌ دوره‌ها باید متناسب‌ با وضعیت‌ نبوغ‌ افراد طرح‌ریزی‌ شود .
3. باید تا حد ممکن‌ در دوره‌های‌ آموزشی‌ از تکنولوژی‌ها و نرم‌افزارهای‌ مدرن‌ کامپیوتری‌ بهره‌ برد. به‌ عنوان‌ مثال‌، دوره‌های‌ آموزش‌ و پرورش‌ گل‌ و گیاه‌ در بسیاری‌ از نقاط‌ جهان‌ و برای‌ سنین‌ مختلف 8 تا 12 سال ‌ اجرا می‌شود. اما این‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ و شرکت‌کنندگان‌ آنها به‌ هیچ‌ عنوان‌ نمی‌توانند به‌ عنوان‌ یک‌ کارآفرین‌ ظهور نمایند چرا که‌ مسیر و محور اصلی‌ ارتقا و نوآوری‌ برای‌ آنها مجهول‌ و پوشیده‌ است‌. اما در نمونه‌یی‌ دیگر که‌ در هند برگزار شد این‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ به‌ نحوی‌ دیگر اجرا شد. در آنجا نیز پایه‌ اصلی‌ کار بر همان‌ آموزش‌ و پرورش‌ گل‌ و گیاه‌ بود اما در این‌ کلاس‌های‌ آموزشی‌ آن‌ چیزی‌ که‌ مازاد و افزوده‌ بر سایر دوره‌های‌ آموزشی‌ جلوه‌ می‌کرد آموزش‌ نحوه‌ خرید و فروش‌ گل‌ و گیاه‌ از طریق‌ اینترنت‌ و وب‌سایت‌های‌ تجاری‌ بود. در واقع‌ این‌ دوره‌ آموزشی‌ آن‌ افق‌ و مسیر مجهول‌ را به‌ نوعی‌ نمایان‌ می‌ساخت‌ .
4. یکی‌ از نکات‌ بسیار موثر و مهمی‌ که‌ در امر کارآفرینی‌ )در سنین‌ مختلف‌( باید توجه‌ خاص‌ و ویژه‌یی‌ به‌ آن‌ مبذول‌ داشت‌ توانایی‌ و هنر شنیدن‌ و بیان‌ کردن‌ است‌. متاسفانه‌ این‌ یکی‌ از مواردی‌ است‌ که‌ از توجه‌ دقیق‌ و موشکافانه‌ به‌ دور مانده‌ است‌. این‌ واقعیت‌ که‌ موثر شنیدن‌ و خوب‌ بیان‌ کردن‌ یک‌ هنر و توانایی‌ است‌ از چشم‌ بسیاری‌ از اساتید و صاحبان‌ فن‌ و بیان‌ به‌ دور مانده‌ است‌ . بالواقع‌ به‌ راحتی‌ می‌توان‌ چنین‌ ادعا کرد که‌ یکی‌ از پله‌های‌ اصلی‌ و پایه‌یی‌ کارآفرینان‌ موفق‌ توانایی‌ موثر شنیدن‌ و خوب‌ بیان‌ کردن‌ آنهاست‌ . در این‌ راستا باید به‌ این‌ نکته‌ ظریف‌ دقت‌ اساسی‌ نمود که‌ موثر شنیدن‌ و شنیدن‌ دو مقوله‌ متفاوت‌ و جدا از هم‌ هستند. همه‌ ما می‌شنویم‌، همه‌ ما می‌بینیم‌ و همه‌ ما صحبت‌ می‌کنیم‌ اما اثربخشی‌ در شنیدن‌، دیدن‌ و بیان‌ کردن‌ مقوله‌یی‌ متفاوت‌ با اینهاست‌. اینها هنرهایی‌ اکتسابی‌ هستند که‌ در مقابل‌ شنیدن‌، دیدن‌ و بیان‌ کردن‌ ذاتی‌ قرار دارند. در تعریف‌ شنیدن‌ موثر و تفهیم‌ مفاهیم‌ با بیانی‌ رسا و دقیق‌ می‌توان‌ چنین‌ بیان‌ نمود که‌ در این‌ اثربخشی‌ها ما نکات‌ ریز، مهم‌ و استراتژیکی‌ را می‌بینیم‌، می‌شنویم‌ و بیان‌ می‌کنیم‌ که‌ از دید انسان‌های‌ عادی‌ که‌ فاقد این‌ توانایی‌ هستند به‌ دور است‌ لذا یکی‌ از نکات‌ اساسی‌ که‌ معلمین‌ و اساتید باید در طول‌ این‌ دوره‌های‌ آموزشی‌، توجه‌ محوری‌ به‌ آن‌ نمایند تقویت‌ و پرورش‌ قوای‌ سمعی‌، بصری‌ و بیانی‌ افراد است‌ و در این‌ زمینه‌ همین‌ نکته‌ کافی‌ است‌ که‌ بدانیم‌ شالوده‌ و محور اصلی‌ ارتقا، پیشرفت‌، نوآوری‌، خلاقیت‌ و در نهایت‌ کارآفرین‌ شدن‌ اثربخشی‌ بالا در شنیدن‌، دیدن‌ و بیان‌ کردن‌ است‌ .
5. جهت‌ ارتقای‌ سطح‌ کارآیی‌ و بهره‌وری‌ معلمین‌ مدارس‌، والدین‌ و حتی‌ صاحبان‌ صنایع‌ باید نتایج‌ این‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ به‌ صورت‌ یک‌ بازخور در اختیار آنها قرار گیرد . در واقع‌ از طریق‌ این‌ بازخورهاست‌ که‌ هر یک‌ از گروه‌های‌ مذکور می‌توانند از پیشرفت‌ کار خویش‌ آگاهی‌ یابند. به‌ عبارت‌ بهتر معلمین‌ مدارس‌ از طریق‌ بازخور این‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ می‌توانند با نیازهای‌ جدید، مسیرهای‌ پیشرفت‌ جدید و تکمیل‌ بهتر دوره‌های‌ آموزش‌ گام‌های‌ بنیادینی‌ بر دارند. در والدین‌ می‌توان‌ از طریق‌ بازخور این‌ دوره‌ها نوعی‌ انگیزش‌ و شوق‌ و هیجان‌ جهت‌ ترغیب‌ و هدایت‌ فرزندان‌ خود جهت‌ شرکت‌ در این‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ ایجاد کرد . در واقع‌ والدین‌ و معلمین‌ مدارس‌ از طریق‌ این‌ نتایج‌ به‌ نوعی‌ اطمینان‌ و آرامش‌خاطر از افق‌ روشن‌ آتی‌ فرزندان‌ خویش‌ حاصل‌ می‌کنند. از نقش‌ صاحبان‌ صنایع‌ در ارتقای‌ کیفیت‌ و حتی‌ کمیت‌ این‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ نمی‌توانیم‌ غافل‌ بمانیم‌. در حقیقت‌ یکی‌ از مصارف‌ نهایی‌ و مهم‌ این‌ کودکان‌ امروز و جوانان‌ آینده‌ صاحبان‌ و مدیران‌ صنایع‌ هستند. شاید اینها به‌ لحاظ‌ ابعاد عملی‌ از نیازهای‌ آتی‌ در صنایع‌ و کسب‌ و کار آگاهی‌ بهتری‌ داشته‌ باشند . لذا آنچه‌ که‌ ضروری‌ می‌نماید و به‌ هیچ‌ عنوان‌ نباید از آن‌ غافل‌ شد نقش‌   مدیران‌ و صاحبان‌ صنایع‌ در تدوین‌ نوع‌ و کلاس‌ کاری‌ این‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ است‌ .
ـ یک‌ مطالعه‌ موردی‌
یکی‌ از جالبترین‌ مطالعات‌ موردی‌ که‌ در امریکا و در مرکز مطالعات‌ و آموزش‌ اقتصاد انجام‌ گرفت‌ و شگفتی‌ بسیاری‌ را برانگیخت‌ به‌ قرار زیر بود :
در این‌ کارگروهی‌ دانش آموزان به دستجات کوچک 5 تا 7 نفره تقسیم می شدند . هر یک از گروه های دانش آموزی یک کشور را برای خود انتخاب می کردند . سپس‌ این‌ دانش‌آموزان‌ به‌ مطالعه‌ قوانین‌ مهم‌ اقتصادی‌، صادرات‌، واردات‌، حقوق‌ گمرکی‌، تعرفه‌ها و سایر موارد این‌ چنینی‌ که‌ در بسته‌های‌ نرم‌افزاری‌ خاصی‌ وجود داشت‌ می‌پرداختند. پس‌ از اتمام‌ تحقیقات‌ آنها و آشنایی‌شان‌ با اصول‌ بنیادین‌ صادرات‌ و واردات‌ اینک‌ آنها باید از طریق‌ شبکه‌یی‌ خاص‌ که‌ با سایر گروه‌ها ارتباط‌ برقرار می‌کردند، در حکم‌ پیشه‌وران‌ و بازرگانان‌ یک‌ کشور عمل‌ می‌کردند. آنها باید به‌ امر صادرات‌ و واردات‌ مجازی‌ به‌ سایر کشورها می‌پرداختند. نتیجه‌ این‌ مسابقه‌ و این‌ دوره‌ آموزشی‌ چنین‌ مشخص‌ می‌شد که‌ هر کشوری‌ که‌ می‌توانست‌ متناسب‌ با تولید ناخالص‌ ملی‌ آن‌ کشور ارزش‌ افزوده‌ بیشتری‌ را کسب‌ نماید برنده‌ این‌ بازی‌ و کلاس‌ آموزشی‌ می‌شد. به‌ این‌ ترتیب‌ بود که‌ دانش‌آموزان‌ با اصول‌ محوری‌ صادرات‌ و واردات‌ به‌ خوبی‌ آشنا می‌شدند و نبوغ‌ و حس‌ کارآفرینی‌ در آنها تقویت‌ می‌یافت‌. بچه‌ها در این‌ سنین‌ کم‌ با مفاهیمی‌ چون‌ کارت‌های‌ اعتباری‌، ارزش‌ افزوده‌، تعرفه‌های‌ گمرکی‌ و حتی‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ آشنا می‌شدند. این‌ یک‌ رویا نبود بلکه نتیجه کار و تحقیقات و پژوهش‌های گسترده در زمینه کارآفرینی کودک و حل مشکلات آتی کودکان امروز بود .

منبع مقاله : سایت فکر نو
برگرفته از: شبکه زنان کارآٰفرین

 
comment نظرات ()
 
کارآفرینان جوان اروپایی جهانی می‌اندیشند
نویسنده : الهام-حورا - ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦
 

در اتحادیه اروپا که از 27 کشور تشکیل شده است 23 میلیون شرکت کوچک و متوسط در حال فعالیت هستند و 120 میلیون نفر در آن ها کار می کنند.

روند جدیدی که طی یک دهه گذشته در ساختار کارآفرینی این قاره مشاهده می شود یعنی ظهور کسب وکارهای مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات زمینه را برای امیدواری جوانان با امکانات مالی کم یا متوسط به آغاز فعالیت اقتصادی مستقل افزایش داده است. کارآفرینی مرز ندارد.

اگر چه طی پنج دهه گذشته ایالات متحده مرکز کارآفرینی جهان محسوب می شده اما اروپایی ها با درک نیاز به مشارکت جوانان با هر نوع توانایی در امر کارآفرینی به تدریج در این زمینه به رقابت با ایالات متحده و آسیا می پردازند. ویژگی اصلی کارآفرینی در قاره اروپا وجود تعداد بسیار زیاد شرکت های کوچک است.

این شرکت ها بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی اروپا را تشکیل می دهند و از دید کارشناسان فقدان آن ها تاثیر منفی بسیار زیادی بر اقتصاد، اشتغال و امور اجتماعی قاره اروپا خواهد داشت.

نکته قابل تامل در مورد تاسیس کسب و کارها در اروپا این است که شرکت های بزرگ این قاره از چند سال پیش برون سپاری فعالیت های خود را آغاز کرده اند. به همین دلیل می توان گفت نسل جوان و تحصیلکرده چاره ای جز حرکت مستقل اقتصادی ندارند، اما کارشناسان معتقدند اروپایی ها هنوز هم در مقایسه با هم قطارهای خود در آسیا و آمریکا ریسک پذیری کمتری دارند.

به نظر می رسد فرهنگ کارآفرینی آن میزان که باید در این قاره رشد نکرده است. یکی از دلایل این امر رشد ناکافی زیرساخت های حمایتی برای شرکت های تازه تاسیس است.

برای مثال در قاره اروپا تنها در بخش غربی در تعدادی از کشورها خدمات مشاوره ای برای افراد متقاضی کارآفرینی وجود دارد. همچنین بسیاری از بانک ها بخش ارزیابی ریسک وام دهی ندارند در نتیجه جوانان برای تامین مالی پروژه های اقتصادی خود با دشواری های زیادی روبه رو هستند که انگیزه آن ها را برای شروع و ادامه کارها کاهش می دهد. البته برای گروهی نوظهور از جوانان مستعد و خلاق این موانع چندان بزرگ محسوب نمی شود.

در این جا نقش دولت ها در تدوین مقررات لازم و فرهنگ سازی از اهمیت خاصی برخوردار است. در اقتصادهای بزرگ اروپا از جمله آلمان، فرانسه و انگلستان از مدت ها پیش دولت ها برنامه هایی را در زمینه آموزش شیوه های کارآفرینی آغاز کرده اند زیرا از پتانسیل اشتغالزایی شرکت های کوچک و متوسط آگاه شده اند.

کمیسیون اروپا از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا خواسته است که متون درسی در دبیرستان ها، دروس مبنا و اولیه را در زمینه کارآفرینی بگنجانند و در کارگاه های عملی، دانش آموزان را با موانع و مزایای کارآفرینی آشنا کنند.

این اقدام آگاهی افراد را برای فعالیت اقتصادی آتی بسیار افزایش می دهد و ضریب خطا را برای آن ها پایین می آورد. از پیش چنین برنامه هایی در تعدادی از کشورهای اروپایی اجرا شده است. تحقیقات نشان می دهد 20 درصد دانش آموزان دبیرستانی که در این دوره ها شرکت کرده اند پس از پایان تحصیلات دانشگاهی به تاسیس شرکت و راه اندازی کسب و کار پرداخته اند.

در بریتانیا دولت برنامه اجاره مغازه را به متقاضیان کارآفرینی اجرا کرده است. این مغازه ها برای کسب و کارهای جدید با یارانه دولت به فرد کارآفرین اجاره داده می شود و او از خدمات مشاوره ای در زمینه امور حقوقی، شناخت بازار، آشنایی با مفاهیم اولیه اقتصادی و بازرگانی و... استفاده می کند.

در حال حاضر 270 مرکز شامل مغازه و خدمات مشاوره ای در بریتانیا مشغول به کار هستند که نسبت به سال 1996 رشدی چهار درصدی داشته است. همچنین تعداد پارک های علمی از 39 عدد در سال 1998 به 100 عدد در سال 2007 افزایش یافته و دولت قصد دارد طی 10 سال آینده به سرمایه گذاری در این زمینه ها ادامه دهد.

یکی از مزیت هایی که کارآفرین های اروپایی از آن بهره می برند داشتن چشم انداز بین المللی است. تقریبا تمام جوانان کارآفرین این قاره به چند زبان آشنا هستند و با فرهنگ دیگر کشورها از طریق مسافرت به آن ها یا کار در آن ها آشنا شده اند.

این آگاهی باعث شده آن ها در انتخاب حوزه کارآفرینی با دقت بیش ترین اقدام کنند و پس از به تولید رساندن شرکت بهتر بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند.

در تحقیقی که از سوی مراکز مشاوره کارآفرینی در اروپا صورت گرفته مشخص شده جوانان اروپایی از این که پس از تاسیس شرکت از حمایت های لازم جهت ادامه فعالیت برخوردار نباشند به عنوان بزرگ ترین عامل نگرانی یاد کرده اند.

مقررات دست و پا گیر تاسیس شرکت، قوانین کار، مالیات و مقررات مربوط به پایان دادن به فعالیت شرکت حوزه هایی هستند که نسل جوان متمایل به کارآفرینی اطلاعات دقیقی درباره شان ندارند، به همین دلیل مشاهده می شود که اکثر جوانان ابزارهای تکنولوژی اطلاعات به ویژه اینترنت را وسیله ایجاد کسب و کاری کوچک قرار داده اند.

کارشناسان معتقدند اگر خدمات مشاوره ای به صورت مفید برای این افراد ارایه شود ترس آن ها از اداره شرکتی بزرگ از میان می رود و زمینه برای ایجاد اشتغال برای گروهی بزرگ تر از نیروی کار فراهم خواهد شد.

در شرکت های کوچک اروپایی متوسط نیروی کار سه نفر است. هر چه تعداد این افراد بیش تر شود هزینه تولید کاهش می یابد زیرا با تدابیری که در زمینه رشد بهره وری از سوی کمیسیون اروپا و تک تک کشورهای اروپای غربی اندیشیده شده است هزینه افزایش نیروی کار کم تر از سود حاصل از به کارگیری نیروی کار متبحر در تولید کالا و ارایه خدمات است.

به سبب منتقل شدن تعداد زیادی از شغل ها از اروپا به کشورهای آسیایی نظیر هند و تایلند، جوانان اروپایی برای تولید با هزینه پایین با مشکلی به نام رقابت سخت از سوی این گروه کشورها روبه رو هستند.

کارآفرین های اروپایی برای غلبه بر این مشکل به حوزه هایی از فعالیت اقتصادی روی آورده اند که یا به تخصص بالا نیاز دارد یا بازار مصرف آن کاملا داخلی است.

برای مثال طی چند سال گذشته تعداد سایت های راه اندازی شده که در آن دانشجویان دانشگاه ها اطلاعات خود را وارد می کنند تا به استخدام شرکت ها درآیند به شدت افزایش یافته است. در کل می توان گفت کارآفرینی های مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات در اروپا به سرعت در حال رشد است زیرا پس از شکست بسیاری از شرکت ها رایانه ای در اواخر دهه 1990 رشد این شرکت ها روندی صعودی طی کرده و همین امر به جذب سرمایه گذاران منجر شده است.

همچنین به سبب وجود تعداد بسیار زیادی نیروی کار تحصیلکرده در شرق اروپا که دستمزد کم تری نسبت به همکاران خود در اروپای غربی دارند، شرکت های تازه تاسیس فعال در حوزه تکنولوژی اطلاعات به تدریج می توانند با شرکت های مشابه مستقر در هند به رقابت بپردازند.

روزنامه سرمایه 86/12/06


 
comment نظرات ()